ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА

В студиото за графичен дизайн и предпечатна подготовка работят хората, които са наясно с всички програми, всички трикове в областа на дизайна и всички изисквания за качествената реализация на всяко едно полиграфическо изделие. Ако имате готов файл, но не знаете как да го размножите или как да го разположите в листа, обадете се и ще получите квалифицирана помощ. Безплатно!

Ако пък нямате файл или дори идея – пак се обадете.
Ще получите още по-квалифицирана помощ. Платено!