За гарантиране на качеството при печат в Колор Принт БГ e необходимо да се спазват някои изисквания към файловете:

Видове файлове за печат: .PDF, .TIF, .JPG, .PS, .EPS и .PSD

Резолюция: най-малко 250 dpi или 100 dpcm

Цветност: CMYK

Шрифтове: конвертирани в криви или включени в PDF файла

Увеличаване на размера за рязане: най-малко с 2 mm

Безопасна зона: най-малко 4 mm преди края

Печат с рамки: най-малко 5 mm от края

Дебелина на линиите: минимум 0.25 pt или 0.07 mm

Плътно черно: C:60% / M:50% / Y:50% / K:100%

Лице и гръб на единични изделия, подлежаши на размножаване или монтаж, подготвяйте в отделни файлове.
Например: vizitka_Petrov_face.pdf и vizitka_Petrov_back.pdf.