постер
– голям цветен плакат, афиш, който служи за реклама.

Много удобно и ефективно, за да разгласите появата на нов продукт, услуга или събитие.
…а защо не и да напомните за нещо позабравено.
Отпечатайте малък формат в голям тираж или голям формат в малък тираж и вижте резултата…