флаери

Ами да! Те летят. Понякога и където не им е мястото.
Отпечатайте толкова, колкото са ви необходими…